Skip links

Проекти

Safe road infrastructure conference
-

Инж. Дамян Войновски, изпълнителен директор на БИТСА, взе участие в деветата годишна конференция по „Безопасна пътна инфраструктура“, проведена в град Пловдив

Участие на Българската ИТС Асоциация в девета годишна конференция на тема „Безопасна пътна инфраструктура“ 25.09.2023 За девета поредна година Българска браншова асоциация “Пътна безопасност” организира конференция на тема: “ Безопасна пътна инфраструктура“, която се проведе в периода 19-20 септември 2023 г. в град Пловдив. Радваме

training provided by BITSA experts
-

Експерти на Българска ИТС Асоциация участваха в практическо обучение „Контрол на качеството на пътни знаци и пътни знаци с променящи се съобщения. Нормативни казуси, проблеми и как да ги избегнем.“

Практическо обучение „Контрол на качеството на пътни знаци и пътни знаци с променящи се съобщения. Нормативни казуси, проблеми и как да ги избегнем.“ 19.05.2023 Експерти на Българска ИТС Асоциация участваха в практическо обучение „Контрол на качеството на пътни знаци и пътни знаци с променящи се

speed radars- Sofia Municipality
-

Повишаване на пътната безопасност чрез измерване на скоростта

Повишаване на пътната безопасност чрез измерване на скоростта 18.05.2023 Експертите на БИТСА осъществиха подробен анализ на данните от радарните знаци, разположени на територията на Столична община.  Анализът е представен под формата на презентация, която може да бъде разгледана в линка. Презентация

Traffic green light 2
-

Проведен експеримент за влиянието на мигаща зелена светлина на светофарните уредби върху качеството на транспортното обслужване и безопасността на движение на територията на Столична община

Доклад за проведен експеримент за влиянието на мигаща зелена светлина на светофарните уредби върху качеството на транспортното обслужване и безопасността на движение на територията на Столична община 21.04.2023 С оглед изследване на ефекта от въвеждане на мигаща зелена светлина на светофарите е проведен практически експеримент