Skip links

Европейска седмица на мобилността /16-20 Септември 2023/

Европейска седмица на мобилността се завръща и тази година като този път темата е „Пестене на енергия“. 

Темата има за цел да накара хората да се замислят за потреблението на енергия и по-специално за потреблението, произтичащо от градската мобилност, която води до все по-големи разходи за обществото, не само от гледна точка на околната среда. 

Изборът на устойчива мобилност може да допринесе значително за икономии на енергия, както и да подобри качеството на градската среда, тъй като транспортът е вторият най-замърсяващ сектор в Европа. Трябва да се положат значителни усилия за постигане на европейската цел за нулеви емисии до 2050 г., както е заложено в европейския Зелен курс.

Тъй като това е голямо предизвикателство, от съществено значение е всички заинтересовани страни и градове да работят заедно за значително намаляване на емисиите от градската мобилност. Събитието е разработено около 5 тематични области:

  • Обществен транспорт 
  • Активна мобилност
  • Намаляване на зависимостта от автомобили
  • Управление на мобилността
  •  Инфраструктурни решения
Тематични насоки под формата на информационни ръководства може да откриете в линковете:

-> Кратко ръководство по тема Намаляне на зависимостта от автомобили

->Кратко ръководство по тема Управление на мобилността

-> Кратко ръководство по тема Инфраструктурни решения

 Източник на ръководствата е официалният сайт на European Mobility Week
 
Регистрацията е вече отворена и даден град може да се регистрира като представи своите инициативи и мерки на уебсайта www.mobilityweek.eu.