Skip links

Становище от комисията по Организация и безопасност на движението към БИТСА

19.12.2022

19.12.2022

Комисията по „Организация и безопасност на движението“ изготви и изпрати становище относно  публикувания за публично обсъждане на проект Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Становището на Асоциацията е, че проектът за нова наредба за пътните знаци трябва да бъде съобразен със следните обстоятелства:

  • проектът трябва да включи всички пътни знаци използвани за организиране на движението по пътищата; 
  • трябва да се осигури съгласуваност на тази наредба с новата наредбата за временната организация на движението, във връзка с което трябва да се дефинира коя организация е временна и какви видове може да бъде тя;
  • да се реши какво е съдържанието на понятието „временна промяна в организацията на движението, за която правомощия има МВР.
  • наредбата се издава на основание текст от ЗДвП и използваната терминологията да е в съответствие със закона.

Предложението на Асоциацията е да бъде сформирана работна група от експерти, която следва да разгледа засегнатите проблеми в нормативната уредба и да изготви предложения за промени в ЗДвП, ЗП и нов проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци. 

Линк към становището, публикувано в портала за обществени консултации към Mинистерски съвет