Skip links

Българска ИТС Асоциация

Насърчаваме развитието на сектора на интелигентни транспортни системи в България, с цел утвърждаване на устойчив, по-безопасен и ефективен транспорт!

За Нас

Българската ИТС Асоциация (БИТСА) е експертна асоцияция в областта на интелигентните транспортни системи в България, част от партньорската мрежа на ITS Европа.

За Нас

Българската ИТС Асоциация (БИТСА) е експертна ИТС Асоциация в България, част от партньорската мрежа на ITS Европа.

Интелигентните транспортни системи /ИТС/ обединяват комуникационни и ИТ технологии, за да направят транспортната система по-безопасна, по-ефективна и по-устойчива, намалявайки въздействието върху околната среда.

Мисия

Oсновната мисия на Българската ИТС Асоциация е да допринася за формирането на политика за развитие и внедряване на ИТС системи в национален план с цел повишаване пътната безопасност.

Визия

ИТС са резултат от внедряването на информационните и комуникационни технологии в транспорта. Цифровата революция от своя страна направи възможно събирането на данни, тяхната обработка и превръщането им в информация. Българската ИТС Асоциация [е форум, който обединява всички заинтересовани страни, поставяйки технологиите в услуга на интелигентната мобилност.

Мисия

Oсновната мисия на Българската ИТС Асоциация е да допринася за формирането на политика за развитие и внедряване на ИТС системи в национален план с цел повишаване пътната безопасност.

Визия

ИТС са резултат от внедряването на информационните и комуникационни технологии в транспорта. Цифровата революция от своя страна направи възможно събирането на данни, тяхната обработка и превръщането им в информация. Българската ИТС Асоциация [е форум, който обединява всички заинтересовани страни, поставяйки технологиите в услуга на интелигентната мобилност.

Членове на управителния съвет

Членовете на управителния съвет на БИТСА са експерти с дългогодишен опит в ИТС сектора.

Искате да получавате новини от Българската ИТС Асоциация?

Научете за случващото се около БИТСА и ITS сектора.

Запишете се за нашия бюлетин!

Научавай първи за тенденциите в ITS сектора, новини относно БИТСА и интересните проекти!