Skip links

Комисии

БИТСА е независим форум на ИТС сектора в България. Стремим се активно да подкрепяме и улесняваме развитието на ИТС специалистите в България като им предоставяме знания и възможност за участие в експертни комисии.

Като част от стратегическия план за развитие на ИТС сектора в България, БИТСА сформира 4 комисии. Всяка от тях е в област от голямо значение за индустрията и обществото.

БИТСА е независим форум на ИТС сектора в България. Стремим се активно да подкрепяме и улесняваме
развитието на ИТС специалистите в България като им предоставяме знания и възможност за участие в
експертни комисии.

Като част от стратегическия план за развитие на ИТС сектора в България, БИТСА сформира 4 комисии.
Всяка от тях е в област от голямо значение за индустрията и обществото.

Може да се запознаете подробно с дейността им.

Технологии и иновации

Технологии и иновации

Председател: Елена Еленкова

e.elenkova@bitsa.bg

Организация и безопасност на движението

Председател: Дамян Войновски

d.voynovski@bitsa.bg

Нормативна уредба

Председател: Светлана Чаушева

s.chausheva@bitsa.bg

Мобилност и екология

Председател: Любомир Христов

l.hristov@bitsa.bg