Skip links

Членове

Заедно с нашите членове имаме възможност да окажем положително влияние върху внедряването на интелигентни транспортни системи в България.

Защо да стана член?

Активно участие в осъществяването на целите на БИТСА

Предоставяне на възможност за участие в национални и международни проекти на БИТСА

Достъп до актуална информация свързана с транспортния сектор в България

Участие в комисии, които изпълняват експертни фунции

Подкрепа на иновативни идеи в сферата на интелигентните транспортни системи, с цел превръщането им в пилотни проекти у/или успешни бизнес практики

Участие в работата на Общото Събрание

Участие в подготовката на решения на ОС и Асоциацията

Специални условия, преференции и отстъпки предоставени от трети страни за членовете на БИТСА

Участие в допълнителната стопанска дейност на БИТСА

Популяризиране идеите и визията на Вашата компания сред широка общественост, институции и ИТС сектора

Връзка и сътрудничество с бизнес индустрията в областта на ИТС технологиите и иновациите

Активно участие в осъществяването на целите на БИТСА

Предоставяне на възможност за участие в национални и международни проекти на БИТСА

Достъп до актуална информация свързана с транспортния сектор в България

Участие в комисии, които изпълняват експертни фунции

Подкрепа на иновативни идеи в сферата на интелигентните транспортни системи, с цел превръщането им в пилотни проекти у/или успешни бизнес практики

Участие в работата на Общото Събрание

Участие в подготовката на решения на ОС и Асоциацията

Специални условия, преференции и отстъпки предоставени от трети страни за членовете на БИТСА

Участие в допълнителната стопанска дейност на БИТСА

Популяризиране идеите и визията на Вашата компания сред широка общественост, институции и ИТС сектора

Връзка и сътрудничество с бизнес индустрията в областта на ИТС технологиите и иновациите

Защо да стана член?

Искате да станете член на Българската ИТС Асоциатия?

Следвай следващите стъпки

Стъпка 1

Запознай се внимателно с Устава на БИТСА

Стъпка 2

Разгледай и попълни заявлението за кандидатстване за членство

Стъпка 3

Изпрати заявлението и очайвай обратна връзка от екипа на БИТСА

Стъпка 4

Имате въпроси относно членството си в БИТСА. Изпрати запитването си на office@bitsa.bg

Текущи членове

Infosystem internationa logo

Инфосистемс Интернешънъл ЕАД

Компанията е специализирана в дизайн, бизнес анализ, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, използвайки опита и последните новости и стандарти в сферата на технологиите.

ИТС АД

Това е компания, чиято основна дейност е свързана с дистрибуция на системи за интелигентен трафик.

Сиском Инженеринг АД

Сиском Инженеринг АД е българска компания с дългогодишен опит в сферата на Инфомационните и комуникационни технологии (ИКТ). Успешната реализация на разнообразни проекти в цялата страна ни превърна в иновативен партньор както на нашите бизнес клиенти, така и на държавните администрации.

Syscom Engineering logo
Infosystem internationa logo

Инфосистемс Интернешънъл ЕАД

Компанията е специализирана в дизайн, бизнес анализ, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, използвайки опита и последните новости и стандарти в сферата на технологиите.

ИТС АД

Това е компания, чиято основна дейност е свързана с дистрибуция на системи за интелигентен трафик.

Сиском Инженеринг АД

Сиском Инженеринг АД е българска компания с дългогодишен опит в сферата на Инфомационните и комуникационни технологии (ИКТ). Успешната реализация на разнообразни проекти в цялата страна ни превърна в иновативен партньор както на нашите бизнес клиенти, така и на държавните администрации.

Sintef

Синтеф е компания съдадена през 2006 година. Основната и дейност е свързана с дистрибуция на системи за интелигентен трафик.

Jernbane-direktoratet

Това е компания съдадена през 2006 година. Основната и дейност е свързана с дистрибуция на системи за интелигентен трафик.

Kystverket

Това е компания съдадена през 2006 година. Основната и дейност е свързана с дистрибуция на системи за интелигентен трафик.

Coming soon

Видове членове

Пълноправни членове

Юридически лица-търговски дружества, които осъществяват сходна с предмета на дейност и целите на дейност на Сдружението.

Почетни членове

Юридически лица – университети, научни институти, граждански организации, юридически лица с нестопанска цел.

Асоциирани членове

Физически лица - уважавани имена от предмета на основната дейност на БИТСА.

Членски внос

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.