Skip links

Transport Research Arena

RDS Дъблин

Transport Research Arena (TRA) предлага възможност за среща с изследователи, политици и представители на индустрията, които ще обсъдят ролята на иновациите в трансформирането на системата за транспорт и мобилност. Конференцията предоставя уникална възможност да се запознаете с тенденциите в мобилността в различни части на Европа, да се научи за постиженията в индустрията, както и да […]

Intertraffic Amsterdam

RAI Amsterdam Амстердам

Водещо световно изложение в областта на мобилността. Intertraffic свързва професионалисти в областта на технологиите за движение по пътищата в световен мащаб. Всички техни инициативи са насочени към повишаване на експертния опит и разширяване на мрежата.

ITS World Congress

Dubai Дубай

Mobility driven by ITS