Skip links

За Нас

Ние ще бъдем там, а Вие?

Intertraffic Amsterdam 2024

Intertraffic Amsterdam

16-19 April 2024

ITS Dubai

30th ITS World Congress

16-20 September 2024

Intertraffic Amsterdam

Научи повече
Intertraffic Amsterdam 2024

30th ITS World Congress

Научи повече
ITS Dubai

Българската ИТС Асоциация /БИТСА/ е експертна асоциация в областта на интелигентните транспортни системи, част от партньорската мрежа на ITS Европа. 

БИТСА установява оперативната съвместимост и непрекъснатост на услугите в областта на ИТС. Също така ускорява интеграцията на съществуващите технологии за създаване на нови услуги.

Основни цели:

Стимулира сътрудничеството с международни ИТС организации

Осигурява подкрепа за планиране и експертно реализиране на ИТС решения в България

Популяризира най-добрите практики и внедрени ИТС решения в Европа и света

Съдейства за подобряване функционалността на транспортните системи, повишавайки тяхната ефективност и безопасност

Мисия

Oсновната мисия на БИТСА е да допринася за формирането на политика за развитие и внедряване на ИТС системи в национален план с цел повишаване пътната безопасност.

Визия

ИТС са резултат от внедряването на информационните и комуникационни технологии в транспорта. Цифровата революция от своя страна направи възможно събирането на данни, тяхната обработка и превръщането им в информация. БИТСА е форум, който обединява всички заинтерeсовани страни, поставяйки технологиите в услуга на интелигентната мобилност.

Мисия

Oсновната мисия на Българската ИТС Асоциация е да допринася за формирането на политика за развитие и внедряване на ИТС системи в национален план с цел повишаване пътната безопасност.

Визия

ИТС са резултат от внедряването на информационните и комуникационни технологии в транспорта. Цифровата революция от своя страна направи възможно събирането на данни, тяхната обработка и превръщането им в информация. Българската ИТС Асоциация е форум, който обединява всички заинтерисовани страни, поставяйки технологиите в услуга на интелигентната мобилност.

Членове на управителния съвет

Членовете на управителния съвет на БИТСА са експерти с дългогодишен опит в ИТС сектора.

Искаш да получаваш новини от Българската ИТС Асоциация?

Запишете се за нашия бюлетин!

Научавай първи за тенденциите в ITS сектора, новини относно БИТСА и интересните проекти!