Skip links

Комисия - Технологии и инавации

Председател

Председател

Елена Еленкова

Контакт

e.elenkova@bitsa.bg

Описание на дейностите

Очаквайте скоро по-подробна информация ….