Skip links

Uncategorized @bg

Safe road infrastructure conference

Инж. Дамян Войновски, изпълнителен директор на БИТСА, взе участие в деветата годишна конференция по „Безопасна пътна инфраструктура“, проведена в град Пловдив

Участие на Българската ИТС Асоциация в девета годишна конференция на тема „Безопасна пътна инфраструктура“ За девета поредна година Българска браншова асоциация “Пътна безопасност” организира конференция на тема: “ Безопасна пътна инфраструктура“, която се проведе в периода 19-20 септември 2023 г. в град Пловдив. Радваме се,