Skip links

Kлючови решения за развитието на устойчива градска среда в София 

Българската асоциация за интелигентни транспортни системи изведе ключови решения за развитието на устойчива градска среда в София и запозна с тях кандидат-кметовете на столицата.

24.10.2023

Според годишния доклад на IMD (International Institute for Management and Development) за 2023-а година, София заема 111 място от общо 141 града в класацията на интелигентните градове.

Към настоящия момент идентифицираме няколко области, в които интелигентните транспортни системи предлагат ефективни и полезни решения:

  • управлението и контрола на трафика, включително управлението на пътната мрежа
  • улесняването на мобилността на хората и стоките
  • оптимизирането на разходите за енергия и защитата на околната среда
  • безопасността на движението по пътищата.

Въпреки че в София вече се използват някои интелигентни транспортни системи, прилагането им е частично и без цялостна единна концепция за развитие.
Управлението на трафика и на градската мобилност се нуждаят от единни взаимно свързани решения, каквито към момента липсват. Например градският транспорт се управлява от Центъра за градска мобилност, а съвсем друга структура отговаря за управлението на трафика и то е независимо от управлението на градския транспорт.
Смятаме, че устойчиви решения на въпросите с недостатъчните места за паркиране, улесняването на трафика, развитието на транспортната инфраструктура, мобилността, безопасността и повишаването на екологичността, могат да бъдат намерени единствено чрез приемането на дългосрочна стратегия, която ще се прилага независимо от това кой управлява града.
Целта, която ще бъде постигната чрез дългосрочните решения на посочените въпроси, е именно подобряването на качеството на живот в устойчива градска среда – по-екологична, по-икономична, безопасна и сигурна среда.
За да бъдат намерени най-ефективните решения, необходимо е извършването подробни анализи относно това каква е необходимостта от увеличаване на местата за паркиране в централната градска част и в кварталите, вкл. чрез изграждането на паркинги; свързаността на градския транспорт с метрото; необходимостта от разширяване и улесняване на велосипедната инфраструктура и др. Анализирането на сегашното положение ще позволи вземането на най-ефективните решения.