Skip links

Кръгла маса за трафика в Пловдив

16.05.2023

Представители на БИТСА взеха участие в обсъждане на проблемите на трафика в гр. Пловдив на проведената на 25.04.2023г. среща „Кръгла маса за трафика в Пловдив“.
Участието на експертите ни бе по покана на Общинските съветници от ППГОС „Алтернатива за Пловдив“.
На срещата присъстваха, инж. Николай Попов – представител на Българска ИТС Асоциация (БИТСА), Ангел Попов – бивш зам.-министър на транспорта, Тенчо Тенев – бивш началник на КАТ София, инж. Александър Държиков – председател на Общински съвет – Пловдив и Диана Русинова – председател на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП)
Основните предизвикателства, по които се търси решение са:

  • Проблеми на трафика свързани с ежедневните задръствания по пътните артерии на гр. Пловдив
  • Пътен травматизъм
  • Замърсяване на околната среда вследствие на тежкия трафик и генерираните задръствания

Общинският съветник Тодор Стоилов запозна присъстващите с данни от последни проучвания, които сочат, че презастрояването, огромните задръствания и последиците от тях, са проблемите, които най-много притесняват пловдивчани. По време на срещата г-н Стоилов отбеляза съществената роля на нереализираните инфраструктурни обекти/проекти, които представляват сериозен дял от проблема с трафика. „Имаме и провален транспортен проект – липсва софтуер, водят се съдебни битки с фирмата изпълнител. Всичко това ни води до задънена улица“, категоричен е той.
Експертите представиха общо становище за необходимостта от актуализация на Генерален план за организация на движението по пътищата и разработването на Транспортен модел, за да бъдат набелязани отделните зони (зони за образователна нужда, зони за медицина и здравеопазване, жилищни зони и т.н.). Така може да бъде изградена краткосрочната и дългосрочната визия за развитието на града.
Нашите експерти разясниха, че на Пловдив са нужни освен дългосрочни и краткосрочни мерки и незабавни такива. Според нас, имайки предвид, че трафикът е изключително динамичен, се налага актуализиране на проектите за организацията на движение на кръстовищата (със светофарни уредби и такива, които не са светлинно регулирани).
Необходимо е динамично събиране на данни за трафика, които да се анализират и използват за оптимизация на режимите и програмите на работа на светлинно регулираните кръстовища. Това е ключът към решението на част от проблемите на Пловдив.
Друга мярка е отделянето на левите завои на кръстовищата и определяне на времето за зелен сигнал за тях на база на динамичното натоварване в рамките на различните часови диапазони.
Относно пешеходците, според нашите експерти е удачен вариант да се въведат бутони за заявка на пешеходна фаза, както и разделянето на дългите пешеходни преходи с цел оптимизация на трафика.
Всички експерти се обединиха единодушно и отбелязаха, че кадровата обезпеченост на всички нива е ключова. Необходими са можещи, мотивирани, обучени хора, които имат хъс и желание да преборят проблема с трафика, както и спешно да се предприемат мерки за навременно и професионално поддържане на съоръженията за управление на трафика.
Експертите отбелязаха и необходимостта от засилване на видеонаблюдението по всички кръстовища на територията на гр. Пловдив с цел осигуряване на оперативност при управлението на трафика.
Дългогодишният началник на КАТ – София, Тенчо Тенев, съобщи тревожни данни за ръст на жертвите и пострадалите от катастрофи в Пловдив. От началото на годината до днес загиналите са 12, а ранените 240. За същия период през 2022 г., жертвите са 9, а ранените 239. Спрямо 2021г., ръстът на жертвите е с 40 души повече.
Инж. Александър Държиков подкрепи идеята на съветниците от „Алтернатива за Пловдив“ за провеждането на дискусията по този важен проблем на града. Той самият е имал участие в изработването на Генералния план на Пловдив от 2012г. Според него е важно от общинската администрация да намират правилните решения.
Общинските съветници от „Алтернатива за Пловдив“ бяха категорични, че тази кръгла маса е началната стъпка в борбата за облекчаване на трафика и намаляване на пътно-транспортните произшествия. Предстои да бъдат предложени мерки, които да залегнат като решения на Общински съвет – Пловдив, както и да бъдат извървяни и останалите стъпки, начертани днес.