Skip links

Национални събития

Българската ИТС Асоциация /БИТСА/ е експертна ИТС Асоциация в България, която стимулира сътрудничеството с международни ИТС организации и популяризира най-добрите практики и внедрени ИТС решения в Европа и света.

Затова асоциацията използва възможността чрез уебсайта да популяризира информация относно събитията в национален мащаб, свързани с развитието на ИТС сектора в България. 

Много скоро ще можете да получите повече информация относно предстоящи събития на територията на България.