Skip links

Повишаване на пътната безопасност чрез измерване на скоростта

Експертите на БИТСА осъществиха подробен анализ на данните от радарните знаци, разположени на територията на Столична община. 

Анализът е представен под формата на презентация, която може да бъде разгледана в линка.