Skip links

Становище на Българската ИТС Асоциация по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесен от група народни представители от парламентарната група на ГЕРБ-СДС

07.05.2023

В сайта на министерски съвет е публикуван проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесен от група народни представители от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Видно от публикувания проект и мотивите към него, народните представители предлагат с изменението на Закона за движението по пътищата:

  • да се разширят правомощията на кметовете на общините да изграждат, управляват и развиват автоматизирани технически средства и системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на превозното средство, с което е извършено нарушение на ЗДвП;
  • определени от кметовете на общините служители да връчват електронни фишове, издадени от МВР за нарушения на ЗДвП, при извършване на административно обслужване;
  • Общините да получат достъп до информационните фондове на МВР във връзка с установяване на нарушение на ЗДвП от автоматичните системи за контрол;
  • Общините да получават 70% от стойността на глобите, наложени вследствие на нарушения, установени с технически средства и системи изградени и управлявани от общините.

Всички тези мерки целят повишаване на контрола на пътя и особено в населените места, където се случват преобладаваща част от пътнотранспортните произшествия, намаляване на пътнотранспортния травматизъм, подобряване на процеса по търсене на административно наказателна отговорност от нарушителите на ЗДвП и възможност за насочване на капацитета на контролните органи на МВР към специализиран контрол за подобряване на безопасността на движението по пътищата.

В същото време в медиите и социалните мрежи бяха изразени становища от журналисти и експерти от неправителствени организации, в които се твърди, че със законопроекта се предлага:

  • „Кметовете на общини да издават електронни фишове в рамките на населените места“;
  • „Създава се икономическа изгода за общините да издават електронни фишове и да събират глоби“;
  • „Парите от глоби ще са безотчетни, т.е. няма да се събират целево, ще се разходват наравно с всички постъпления и ще са на едно ниво с приходите от данъците като значимост“;
  • „Не става ясно как точно ще си плаща задължението нарушителят: по една сметка или две отделни? “.

Това са абсолютно погрешни и неверни изводи. Никъде в законопроекта не е посочено, че кметовете на общините ще издават фишове за нарушения на скорост, неспазване на сигналите на светофарите, управление на МПС в BUS лентите или други нарушения на ЗДвП, освен за предвидените и към момента нарушения за неправилно паркиране, нарушения на пешеходци и др. Оттам идва и следващият грешен извод, че не е ясно по коя сметка ще се плаща наложената глоба. В законопроекта е предвидено посочените горе нарушения да бъдат установени от техническите средства и системи на общините, а санкциите да се налагат от МВР и следователно глобите ще постъпват в една сметка. 

В същото време общините ще могат да използват техните технически средства и системи, за да установяват нарушения и да налагат глоби за нарушения, които са от компетенциите на кметовете на общините като неправилното паркиране например, което е проблем за всички големи градове и изисква голям човешки ресурс за контрол към момента.

Целта на закона не е да се създава икономическа изгода за събиране на глоби, а за спазване на правилата за движение. Целта на глобите е да имат възпиращ и възпитателен ефект. Колкото е по-голяма вероятността да бъдеш глобен, толкова повече ще се стремиш да спазваш закона.

По отношение на средствата от събраните глоби, които са предвидени да се предоставят на общините, също има своето логично обяснение. Техническите средства и автоматизирани системи се нуждаят от поддръжка и е необходимо да се развиват, както е необходимо да се отделят повече средства за активна и пасивна безопасност на движението по пътищата и не на последно място за развитие на интелигентни транспортни системи в градовете.

Предвид гореизложеното, експертите от Българската ИТС Асоциация подкрепят предложените промени в ЗДвП от народните представители, като считаме, че промените ще имат съществен положителен ефект върху безопасността на движението по пътищата.

Също така считаме, че е важно общините да бъдат задължени да използват средствата, постъпили в техния бюджет от глоби само за дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на безопасността, както и задължително да се отделят средства за дигитализация.

В тази връзка, като неправителствена организация подпомагаща дигитализацията ще настояваме с официална позиция до народните представители в ЗДвП изрично да се посочи, че постъпилите в бюджета на общините средства от глоби трябва да се използват за дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на безопасността на движението по пътищата, като 30 % от тези средства трябва да се използват за ИТС и дигитализация, защото дигитализацията е заложена и като един от приоритетите в Плана за възстановяване и развитие и е важна част за развитие на обществото.