Skip links

Експертите от БИТСА проведоха работни срещи с представители на държавни агенции

18.05.2023

БИТСА е форум, който обединява всички заинтерeсовани страни, поставяйки технологиите в услуга на интелигентната мобилност.

Следвайки мисията си за формиране на политика относно развитието на ИТС системи в национален план с цел повишаване пътната безопасност, експерти от БИТСА се срещнаха с представители на Изпълнителна Агенция Пътна Инфраструктура и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

  • На 23.06.2023 се проведе среща на представители на БИТСА с Държавна Агенция „Безопасност на движението по пътищата“

На срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество между Асоциацията и Агенцията.

Основната тема, около която се обединиха двете страни е ролята на технологичните решенияза превенция и намаляне на негативните последици от пътно транспортните произшествия и повишаване на пътната безопасност. 

  • На 31.05.2023 г. представители на Българска ИТС Асоциация проведоха среща със заместник-министъра на транспорта и съобщенията г-н Николай Найденов и експерти от МТС и ИААА.

На срещата бяха обсъдени въпроси свързани с актуализиране на състава на Съвета по интелигентните транспортни системи и актуализиране на плана за неговата работа.

Експертите от БИТСА като членове на съвета изразиха готовност да се включат активно в неговата работа.

Бяха обсъдени съществуващи проблеми пред внедряването на интелигентни транспортни системи в България и бяха маркирани стъпки за преодоляването им.

  • На 03.05 Управителният съвет на БИТСА се срещна с представители на Изпълнителна Агенция Пътна Инфраструктура

На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Асоциацията и Агенцията.

Основната тема, около която се обединиха двете страни е необходимостта от предвиждане на ИТС системи още на етап планиране на инфраструктурните и транспортните проекти. Обсъди се и необходимостта от Национална ИТС стратегия, с която да се създаде общо разбиране за ролята на ИТС и да се определят принципите и акцентите за внедряването на интелигентни транспортни системи.

  •  На 16.03.2023 г. представители на Българска ИТС Асоциация проведоха среща с ръководството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

На срещата бяха обсъдени актуални въпроси и проблеми, свързани с безопасността на движението по пътищата и по-конкретно с периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС и обученията за квалификация на водачите.

Експертите от БИТСА маркираха възможни решение за подобряване на съществуващите процеси и се ангажираха с изготвяне на практични предложения до институциите.

За да се запознаете с предложенията на БИТСА, може да следите комуникационните канали на асоциацията в интернет.