Skip links

Доклад за проведен експеримент за влиянието на мигаща зелена светлина на светофарните уредби върху качеството на транспортното обслужване и безопасността на движение на територията на Столична община

 

С оглед изследване на ефекта от въвеждане на мигаща зелена светлина на светофарите е проведен практически експеримент със съдействието на Дирекция Управление и анализ на трафика при Столична Община, както и Европейски център за транспортни политики.

Експериментът е проведен на кръстовището на бул.“Ботевградско шосе“ и ул.“Витиня“ на територията на Столична Община в два етапа.

Първи етап на експеримента е проведен в периода 28.11.2022г. – 12.12.2022г.

Втори етап на експеримента е проведен в периода 04.01.2023г. – 18.01.2023

Основните въпроси, на които цели да отговори експериментът са:

  • Как мигащата зелена светлина влияе върху поведението на водачите при вземане на решение и последващо действие за спиране или преминаване през кръстовището
  • Подобрява ли безопасността на движение в обхвата на кръстовището
  • Насърчава ли ранното спиране от страна на водачите
  • Как влияе върху данните за ПТП (преминаване на червено) в обхвата на светлинно регулираните кръстовища

Експериментът се провежда в партньорството с:

Municipality Sofia