Skip links

Новини от БИТСА

Trafficlight

Предложения за по-безопасни светофари в становището на БИТСА по проекта за промени в наредбата

Предложения за по-безопасни светофари в становището на БИТСА по проекта за промени в наредбата 20  Май 2024 Организацията на движението по пътищата с пътни светофари е от ключово значение както за безопасността на участниците в движението, така и за натовареността на трафика в и извън

Sustainable city

Kлючови решения за развитието на устойчива градска среда в София 

Kлючови решения за развитието на устойчива градска среда в София  Българската асоциация за интелигентни транспортни системи изведе ключови решения за развитието на устойчива градска среда в София и запозна с тях кандидат-кметовете на столицата. 24.10.2023 Според годишния доклад на IMD (International Institute for Management and

EU driving license requirements

Българска ИТС Асоциация коментира проекта на Директивата относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства, публикуван на сайта за обществени консултации на ЕС.

Българска ИТС Асоциация коментира проекта на Директивата относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства, публикуван на сайта за обществени консултации на ЕС. 02.06.2023 От Българската ИТС Асоциация правим следните бележки по проекта на директива: В Чл. 10, параграф 2, е предвидено „Срокът на административна

working group meeting

Експертите от БИТСА проведоха работни срещи с представители на Изпълнителна Агенция Пътна Инфраструктура и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Експертите от БИТСА проведоха работни срещи с представители на държавни агенции 18.05.2023 БИТСА е форум, който обединява всички заинтерeсовани страни, поставяйки технологиите в услуга на интелигентната мобилност. Следвайки мисията си за формиране на политика относно развитието на ИТС системи в национален план с цел повишаване

Round table Plovdiv

Кръгла маса за трафика в Пловдив

Кръгла маса за трафика в Пловдив 16.05.2023 Представители на БИТСА взеха участие в обсъждане на проблемите на трафика в гр. Пловдив на проведената на 25.04.2023г. среща „Кръгла маса за трафика в Пловдив“.Участието на експертите ни бе по покана на Общинските съветници от ППГОС „Алтернатива за

Road traffic law logo

Становище на Българската ИТС Асоциация по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесен от група народни представители от парламентарната група на ГЕРБ-СДС

Становище на Българската ИТС Асоциация по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесен от група народни представители от парламентарната група на ГЕРБ-СДС 07.05.2023 В сайта на министерски съвет е публикуван проекта на Закон за изменение и допълнение на

Safety periodic car checks and RFID stickers

Становище на Българска ИТС Асоциация по отношение на стикерите за периодичен преглед на техническата изправност на ППС и коментара на ИТ експерта и бивш министър на електронното управление,  депутат от Демократична България, г-н Божидар Божанов.

Становище на Българска ИТС Асоциация по отношение на стикерите за периодичен преглед на техническата изправност на ППС и коментара на ИТ експерта и бивш министър на електронното управление,  депутат от „Демократична България“ г-н Божидар Божанов. 07.05.2023 Г-н Божидар Божанов коментира в своя Facebook профил атентата

Regional development

Участие в постоянна междуведомствена работна група на Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Експерти на БИТСА от Комисия Нормативна Уредба и Комисия Организация и Безопасност на движението са определени за членове на постоянна междуведомствена работна група на Министерство на регионалното развитие и благоустройство 02.02.2023 Със Заповед РД-02-14-150/02.02.2023 , експерти на БИТСА от Комисия Нормативна Уредба и Комисия Организация

eGov

Участия в заседанията на комисията по електронно управление

Участия в заседанията на комисията по електронно управление към Министерски съвет във връзка със Закона за електронно управление 04.01.2023 Представители на БИТСА взеха участие при обсъждането на два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, внесени от народни представители и от Министерския

Traffic law regulations

Предложения на Българска ИТС Асоциация към проекта на ЗИД на ЗДВП

Предложения на Българска ИТС Асоциация към проекта на ЗИД на ЗДВП 19.12.2022 Експертите от Българска ИТС Асоциация като цяло подкрепят предложенията за мерки, които да окажат влияние върху поведението на участниците в движението по пътищата за намаляване на пътния травматизъм, както и мерки, които да