Skip links

Новини от БИТСА

Sustainable city

Kлючови решения за развитието на устойчива градска среда в София 

Kлючови решения за развитието на устойчива градска среда в София  Българската асоциация за интелигентни транспортни системи изведе ключови решения за развитието на устойчива градска среда в София и запозна с тях кандидат-кметовете на столицата. Според годишния доклад на IMD (International Institute for Management and Development)

EU driving license requirements

Българска ИТС Асоциация коментира проекта на Директивата относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства, публикуван на сайта за обществени консултации на ЕС.

Българска ИТС Асоциация коментира проекта на Директивата относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства, публикуван на сайта за обществени консултации на ЕС. От Българската ИТС Асоциация правим следните бележки по проекта на директива: В Чл. 10, параграф 2, е предвидено „Срокът на административна валидност

working group meeting

Експертите от БИТСА проведоха работни срещи с представители на Изпълнителна Агенция Пътна Инфраструктура и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Експертите от БИТСА проведоха работни срещи с представители на държавни агенции БИТСА е форум, който обединява всички заинтерeсовани страни, поставяйки технологиите в услуга на интелигентната мобилност. Следвайки мисията си за формиране на политика относно развитието на ИТС системи в национален план с цел повишаване пътната

Round table Plovdiv

Кръгла маса за трафика в Пловдив

Кръгла маса за трафика в Пловдив Представители на БИТСА взеха участие в обсъждане на проблемите на трафика в гр. Пловдив на проведената на 25.04.2023г. среща „Кръгла маса за трафика в Пловдив“.Участието на експертите ни бе по покана на Общинските съветници от ППГОС „Алтернатива за Пловдив“.На

Road traffic law logo

Становище на Българската ИТС Асоциация по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесен от група народни представители от парламентарната група на ГЕРБ-СДС

Становище на Българската ИТС Асоциация по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесен от група народни представители от парламентарната група на ГЕРБ-СДС В сайта на министерски съвет е публикуван проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона

Safety periodic car checks and RFID stickers

Становище на Българска ИТС Асоциация по отношение на стикерите за периодичен преглед на техническата изправност на ППС и коментара на ИТ експерта и бивш министър на електронното управление,  депутат от Демократична България, г-н Божидар Божанов.

Становище на Българска ИТС Асоциация по отношение на стикерите за периодичен преглед на техническата изправност на ППС и коментара на ИТ експерта и бивш министър на електронното управление,  депутат от „Демократична България“ г-н Божидар Божанов. Г-н Божидар Божанов коментира в своя Facebook профил атентата срещу

Regional development

Участие в постоянна междуведомствена работна група на Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Експерти на БИТСА от Комисия Нормативна Уредба и Комисия Организация и Безопасност на движението са определени за членове на постоянна междуведомствена работна група на Министерство на регионалното развитие и благоустройство 02.02.2023 Със Заповед РД-02-14-150/02.02.2023 , експерти на БИТСА от Комисия Нормативна Уредба и Комисия Организация

eGov

Участия в заседанията на комисията по електронно управление

Участия в заседанията на комисията по електронно управление към Министерски съвет във връзка със Закона за електронно управление 04.01.2023 Представители на БИТСА взеха участие при обсъждането на два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, внесени от народни представители и от Министерския

Traffic law regulations

Предложения на Българска ИТС Асоциация към проекта на ЗИД на ЗДВП

Предложения на Българска ИТС Асоциация към проекта на ЗИД на ЗДВП Експертите от Българска ИТС Асоциация като цяло подкрепят предложенията за мерки, които да окажат влияние върху поведението на участниците в движението по пътищата за намаляване на пътния травматизъм, както и мерки, които да създадат

road signs

Становище на асоциацията относно  публикувания за публично обсъждане проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Становище от комисията по Организация и безопасност на движението към БИТСА 19.12.2022 Комисията по „Организация и безопасност на движението“ изготви и изпрати становище относно  публикувания за публично обсъждане на проект Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Становището на Асоциацията е, че проектът за